Strávte s deťmi karanténu spolu a zodpovedne. Ukážte im pozitíva aj nebezpečenstvá virtuálneho sveta

Jedným z najdôležitejších faktorov spomalenia šírenia nákazy je sociálna izolácia v domácom prostredí. V praxi to znamená obmedzenie kontaktov okrem členov rodiny, s ktorými žijeme v spoločnej domácnosti, vychádzanie iba kvôli nevyhnutným povinnostiam a vyhýbanie sa miestam s vyššou frekvenciou ľudí. Mnohé firmy prechádzajú na prácu formou home office. Ľudia, ktorí doteraz každodenne cestovali do kancelárie, si teraz musia nájsť svoje miesto na prácu vo vlastnom byte alebo dome.

Pracovné nasadenie môžu komplikovať deti, ktoré je potrebné správnym spôsobom zamestnať. Orange si uvedomuje náročnosť podmienok, v ktorých sa rodičia aj deti ocitli, a preto im prostredníctvom svojich opatrení pomáha jednoduchšie zvládať pobyt v karanténe. Pozornosť upriamuje napríklad aj na svoj dlhodobý program Deti na nete. „Zmena situácie, ktorá sa nám udiala, a ktorú sme nikto nepredpokladal, nám dala oveľa väčší dôraz na napojenie na digitálne technológie. Platí to pre nás dospelých, ako aj pre deti. Cez mobily, počítače a tablety funguje zrazu deťom učenie, zábava, šport či záujmové aktivity, no aj sociálne interakcie s kamarátmi. Pre ich prístup k svetu sa stali technológie nevyhnutné,“ vysvetľuje detská psychologička a garantka programu Deti na nete, Mária Tóthová Šimčáková.

Takmer 39 % detí trávi na internete 2 – 5 hodín denne

V súčasných podmienkach využívajú deti technológie asi tak často ako cez prázdniny. Podľa prieskumu Centra pre podporu neformálneho vzdelávania počas voľných dní, ako sú víkendy a sviatky, trávi na internete 38,64 % respondentov 2 – 5 hodín. Najčastejšou aktivitou je pritom chatovanie a po nej pozeranie videí. Pri otázkach týkajúcich sa bezpečnosti využívania internetu až 1 208 dotazovaných uviedlo, že pozná riziká a ohrozenia spojené s používaním internetu, z toho však 275 respondentov to neberie pri používaní internetu do úvahy. Aj napriek tomu, že väčšina opýtaných uviedla, že pozná nástrahy a riziká internetu, až 30,43 % opýtaných uviedlo, že sa niekedy stali obeťou nenávistných prejavov. Podľa ďalšieho prieskumu Rady mládeže Slovenska o mediálnej gramotnosti až 93 % mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov čerpá informácie z blogov

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne