Foto: Ľudí na Pride v Banskej Bystrici spojila snaha o zmenu klímy v spoločnosti

V duchu prelomových spoločenských zmien sa niesol Pride BB 2019 s názvom „Prechod na rovnosť“, ktorý sa začal v sobotu 29. júna o 13:00 sprievodom mestom z Dolnej ulice v Banskej Bystrici a pokračoval v Záhrade – Centre nezávislej kultúry.

Výstava Sami sebou

Podujatie malo za cieľ spájať rôzne komunity a iniciatívy, ktoré svoje aktivity smerujú k riešeniam rôznych lokálnych, spoločenských alebo environmentálnych problémov a zároveň sú ochotné vymedziť sa voči nálepkovaniu a strachu z inakosti.

„Pestré sobotné popoludnie poukáže na javy, ktoré našu spoločnosť ohrozujú skutočne, nielen fiktívne. Tou najväčšou hrozbou je klimatická zmena, ktorá sa týka nás všetkých. Nie sú to teda LGBTI ľudia a ich životy, ktorí by spoločnosť ohrozovali, ako to často počúvame,“ uviedli organizátori.

V rámci formátu Živá knižnica sa o svoje príbehy podelili štyria ľudia priamo z komunity. Dramaturgia programu Pride BB vychádzala najmä z potreby spoločenského dialógu o viacerých dôležitých témach v rámci diskusií, prednášok či výstavy Doroty Holubovej s názvom Sami sebou.

Organizátorom Pride BB je Inokraj

Okrem vážnych spoločenských a ekologických tém, ktoré ľudí spájajú, bol kultúrny program aj o stretnutiach a zábave. Osvetový a kultúrny program bude zavŕšený na afterparty v neďalekom klube. Hlavným organizátorom Pride BB je neformálna skupina Inokraj, ktorá sa od roku 2015 snaží vytvárať program na podporu LGBTI ľudí v Banskobystrickom kraji a odstraňovať spoločenské predsudky voči tejto menšine.

Otázky práv a postavenia LGBTI ľudí vo forme kultúrnych podujatí, festivalov či tzv. pochodov hrdosti sú už tradičnou súčasťou mesiaca jún vo väčšine vyspelých krajín po celom svete. 28. júna 2019 uplynie 50 rokov odvtedy, čo sa na protest voči štátnej šikane a kriminalizácii LGBTI ľudí postavili návštevníci Stonewall Inn klubu v New Yorku.

Tento odpor voči nečakanej policajnej razii prerástol do niekoľkodňových protestov v celej mestskej štvrti. Podujatia ľudskoprávneho hnutia, ktoré dnes poznáme pod skratkou „pride“, majú pomáhať riešiť otázky nerovnoprávneho postavenia LGBTI ľudí v legislatívnej i symbolickej rovine.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne