Mestské zastupiteľstvo v Skalici neschválilo rozpočet na rok 2020

Pred hlasovaním o rozpočte podala zástupkyňa primátorky Veronika
Hanzalíková poslanecký návrh s viacerými zmenami. „Podklady sme dostali
tesne pred hlasovaním a nebolo v našich silách také množstvo zmien
zodpovedne prejsť a zistiť, či sú všetky chyby, na ktoré sme poukázali,
opravené,“ uviedol v rámci rozpravy predseda ekonomickej komisie Miroslav
Horňák.

Podľa jeho slov by sa malo konať do 15. januára ďalšie zasadnutie MsZ.
„Malo by sa uskutočniť ďalšie zastupiteľstvo, aby vzniklo čo najmenej
problémov a aby sme stihli do 31. januára schváliť nový rozpočet, aby
rozpočtové organizácie v meste vedeli, s akými prostriedkami budú
pracovať,“ doplnil Horňák.

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak nie je
rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok schválený, hospodári mesto podľa
schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci
rozpočtového roka prekročiť jednu dvanástinu rozpočtu z roku 2019.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne