Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov tvoria zmiešané fondy


Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov v sume 7,236 mld. eur mali ku koncu prvého polroka zmiešané fondy. Ich podiel predstavoval podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) takmer 48 %. V peňažnom vyjadrení to bolo 3,454 mld. eur. Nasledovali dlhopisové fondy so sumou 1,622 mld. eur, ktorých podiel bol 22,42 %. Na treťom mieste boli realitné fondy so sumou 1,469 mld. eur a s podielom 20,30 %.

Podiel akciových fondov bol na konci júna 8,12 % a podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov, tvoril 1,43 %. Počas tretieho kvartálu 2018 posledný tuzemský fond peňažného trhu zanikol a bol preklasifikovaný na dlhopisový fond. Na konci júna 2018 pritom predstavoval podiel fondov peňažného trhu len 0,25 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené piatimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu júna mali v správe 90 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne