NDS pri tendri na uzatvorenie tunela Višňové porušila zákon, dostala pokutu

NDS mala pochybiť v prípade zákazky na realizáciu mechanických zábran
na zamedzenie vstupu a zabezpečenie tunelových rúr a štôlne a v prípade
doplnenia tejto objednávky. „NDS označila toto obstarávanie za zákazky
s nízkou hodnotou, a tak postup pri verejnom obstarávaní bol zjednodušený.
Obe zákazky zadala prostredníctvom objednávky spoločnosti Repase Žilina.
Jedna objednávka je z 12. júna 2019 a je v hodnote 141.682,66 eura bez
DPH (170 019,19 eura s DPH) eur a druhá zo 14. augusta 2019 je v hodnote
69.115,53 eura bez DPH (82 938,64 eura s DPH),“ uviedol predseda ÚVO
Miroslav Hlivák.

Úrad v kontrole po uzavretí zmluvy vydal rozhodnutie o porušení
zákona, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. júla. „Kontrolovaný sa
dopustil viacerých porušení zákona,“ tvrdí šéf ÚVO s tým, že bol
napríklad porušený princíp transparentnosti, keď pri zadávaní obidvoch
zákaziek nebol zdokumentovaný celý priebeh predmetného verejného
obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné. „Uvedené porušenia
zákona o verejnom obstarávaní mohli mať vplyv na výsledok verejného
obstarávania,“ poznamenal Hlivák.

NDS mala podľa ÚVO tieto stavebné práce súťažiť v jednej zákazke,
predpokladaná hodnota zákazky by bola vyššia a postup v rámci verejného
obstarávania by bol prísnejší. „NDS tiež porušila zákon tým, že
zákazku na stavebné práce rozdelila a zvolila spôsob určenia jej
predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod
finančný limit prislúchajúci postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek,
čím taktiež postupovala v rozpore s princípom transparentnosti a
princípom hospodárnosti a efektívnosti, pričom uvedené porušenia zákona
mali vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedol
predseda úradu.

Bývalý parlamentný poslanec Marosz v novembri 2019 upozornil, že
v prípade stavby tunela Višňové nakúpila NDS šesť kusov kovových
mreží za 235.000 eur. Hnutie OĽaNO preto podalo podnet ÚVO a tiež trestné
oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom.
OĽaNO oslovilo viaceré firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou obdobných
zámočníckych výrobkov a brán. Na základe projektovej dokumentácie urobili
kvalifikovaný odhad výroby a osadenia kovových zábran v počte šesť kusov
(štyri väčšie a dve menšie) na sumu asi 23.000 eur.

Diaľničiari v tom časte tvrdili, že ide o klamstvo a avizovali, že na
poslancov OĽaNO podajú trestné oznámenie.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne