Prečo potrebujete bezpečnostný certifikát

Ak webová lokalita vyžaduje od používateľov prihlásenie, zadanie osobných údajov, ako sú čísla kreditných kariet, alebo zobrazenie dôverných informácií (napr. zdravotný stav alebo finančné informácie), je nevyhnutné zachovať dôvernosť týchto údajov. Certifikáty SSL pomáhajú zachovať súkromie pri online interakcii medzi odosielateľom a príjemcom správy obsahujúcej tieto informácie a uisťujú používateľov, že webová lokalita je autentická a bezpečná a je dôveryhodným miestom na zdieľanie súkromných informácií.

Certifikáty SSL
Certifikáty SSL robí váš web bezpečnejším

Pre podniky, ktoré sa môžu ocitnúť v práve opísaných situáciách, je dôležitejšia skutočnosť, že certifikát SSL (viac informácií na webovej adrese studio4web.com) je potrebný na to, aby webová adresa mala protokol HTTPS. HTTPS je zabezpečená forma protokolu HTTP, čo znamená, že webové stránky HTTPS majú svoju prevádzku šifrovanú certifikátom SSL. Väčšina prehliadačov označuje stránky HTTP bez certifikátu SSL ako “nezabezpečené”. Používateľom to vysiela jasný signál, že stránka nemusí byť dôveryhodná, čo motivuje podniky, ktoré tak ešte neurobili, aby prešli na protokol HTTPS.

Čo chránime certifikátom SSL

Certifikát SSL pomáha chrániť informácie, ako sú:

 • prihlasovacie údaje
 • transakcie kreditnou kartou alebo informácie o bankovom účte
 • osobne identifikovateľné údaje, ako je celé meno, adresa, dátum narodenia alebo telefónne číslo
 • právne dokumenty a zmluvy
 • zdravotné záznamy
 • vlastnícke informácie
Čo je certifikáty SSL?

Samozrejme, nie je to všetko jednoduché: existujú rôzne typy certifikátov SSL s rôznymi úrovňami validácie. Existuje šesť hlavných typov:

 • Certifikáty s rozšírenou platnosťou (EV SSL)
 • Certifikáty overené organizáciou (OV SSL)
 • Certifikáty overené doménou (DV SSL)
 • Certifikáty SSL s divokou kartou
 • SSL certifikáty pre viac domén (MDC)
 • Certifikáty zjednotenej komunikácie (UCC)
 • Certifikáty s rozšíreným overením (EV SSL)

Príspevky z rovnakej kategórie: