Betón, betón, všade betón, a medzi ním džungľa

Hovoríme o veľkých vonkajších areáloch škôl, ktoré môžu slúžiť komunite nielen ako priestor na trávenie voľného času, ale aj celému mestu v boji proti klimatickej kríze. Jeden takýto areál pretvárame na najväčšom slovenskom sídlisku – v bratislavskej Petržalke.

Predstavte si areál o rozlohe 2 hektáre, ktorý bol zarastený a plný odpadu, vrátane použitých striekačiek a výkalov. Ak by ste ako rodič mali dieťa v škole, ktorá sa práve do takéhoto areálu nasťahovala, zrejme by ste zobrali rukavice, lopaty a fúriky a areál vyčistili. Presne to sa udialo v areáli základnej školy Narnia.

Rodičia zostali aj po vyčistení areálu naďalej aktívni a exteriér si zobrali na starosť ako svoj príspevok ku komunitnému životu školy aj okolia. Založili občianske združenie Brána do Narnie, prostredníctvom ktorého získavajú granty na úpravu areálu. Rodičia detí sa v združení obmieňajú presne tak ako deti, ktoré postupne vyrastajú a odchádzajú na stredné školy. Prichádzajú nové deti, noví rodičia, a tiež nové výzvy.

Tou úplne najnovšou je pretvoriť areál tak, aby slúžil deťom zo školy, obyvateľom a obyvateľkám z okolia, a zároveň aby bol čoraz viac biodiverzitný. Urobiť uprostred sídliska džungľu, v ktorej sa budú dobre cítiť deti, dospelí aj zvieratá. S týmto cieľom sme sa pustili do prvej crowdfundingovej kampane cez Startlab. Vysádzame stromy, kríky, trvalkové záhony a motýlie lúky. Stromy poskytnú potravu a útočisko vtákom, kríky zas jaštericiam či ježom. Motýlie lúky a trvalkové záhony budú lákať hmyz, ktorý ich opelí. Všetky rastliny vyberáme tak, aby rešpektovali lokálne prostredie a aby boli suchoodolné.

Plán areálu základnej školy Narnia

Zároveň vytvárame ihrisko s prírodnými prvkami. Veľká šmykľavka bude osadená na navŕšený kopec, pieskoviská sú vytvorené v jamách a na balansovanie slúžia drevené pne položené naprieč dierami v zemi. Kríky sme vysadili do tvaru labyrintu, v ktorom sa deti budú môcť už o rok či dva skrývať. Kúsok ďalej máme zasadené jedlé kríky a ovocné stromy.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top