Etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová: Vieme, kde sa ťaží ropa, ale nevieme, kde je Horehronie. Potom veríme hocijakej somarine

V rozhovore sa okrem iného dočítate aj:

  • čo je folklór a prečo ním nie sú ľudové kroje ani valašky,
  • prečo valčíky, polky ani čardáše nie sú našimi ľudovými tancami,
  • že pôvodné texty ľudových piesní neboli vulgárne ani sexistické,
  • čo je v skutočnosti národné cítenie,
  • či sú Pellegriniho dotácie na kroje a remeselníkom zmysluplné alebo škodlivé.

Čo presne je folklór? Mnohí si totiž pod ním predstavujú len ľudové tance, piesne a kroje.

Pojem folklór sa dnes ohýba zo všetkých strán, ale moja skúsenosť je taká, že tí, ktorí s ním narábajú, málokedy poznajú jeho skutočný význam. Je to bežná prax v médiách aj u politickej reprezentácie, ktorá rada brnká na národnú strunu.

Veľmi zjednodušene povedané, ak rozdelíme obrovskú sféru ľudovej kultúry na hmotnú, teda materiálnu, a nehmotnú, tak folklór je práve tá nehmotná. Teda to, čo nevieme fyzicky uchopiť, ale má synkretickú povahu a odráža kolektívne normy spoločenstva.

Ľudové kroje teda nie sú folklór? Ani valaška, črpák či halušky?

Presne tak. Folklórom je len ľudová hudba vrátane piesňovej kultúry, ľudový tanec, slovesnosť a tiež ľudové divadlo, teda hry a dramatické útvary. A inak, vo vzťahu ku kroju, na ktorý sa pýtate, odborná alebo poučená obec najviac používa pojem ľudový odev alebo tradičný ľudový odev. Ľudový kroj neexistuje. Kroj je skôr pojem používaný verejnosťou.

Vedeli by ste cudzincovi vysvetliť, aký je slovenský folklór? Lebo mne sa laicky zdá, že sú to do umeleckej podoby stvárnené životné trápenia a radosti malého človeka, najmä poroba a láska.

To je otázka, pri ktorej chcete, aby som objala zemeguľu. Každá skratka, ktorú urobím, bude nedostatočná. Folklór je mimoriadne rozmanitý fenomén spojený so širším kontextami ľudovej kultúry, ktorej znaky v prirodzenej forme ešte aj dnes môžeme nájsť v regiónoch Slovenska.

Spája sa najmä s vidieckym prostredím a predovšetkým s pastiersko-roľníckou kultúrou. Jednotlivé štýly folklórnych prejavov sa vyvíjali po mnoho generácií a vďaka výskumom približne vieme, ako sa premieňali a kedy ktoré kulminovali.

Podstatné je, že ide o niečo, čo je tu odpradávna a stále sa traduje. Témy ľudových piesní, na ktoré sa zrejme

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne