Krajniak tlačí Palkov návrh, aby časť dôchodku platili rodičom deti, aj do ústavného zákona

Aj cementárne na Slovensku volajú po úprave legislatívy, ktorá by znevýhodnila skládkovanie odpadu a nasmerovala viac komunálneho odpadu k nim. Cementárne ho totiž vedia energeticky zhodnotiť, a tým znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby.

Prečo je to dôležité:

  • Cementárne už dnes využívajú na svoju energeticky náročnú výrobu aj alternatívne palivá z nerecyklovateľného odpadu.
  • Slovenské závody na spracovanie odpadu však dokážu cementárom zabezpečiť iba 100 až 120 tisíc ton, čo je tretina ich potreby.
  • Na Slovensku je totiž skládkovanie také lacné, že väčšina odpadu končí na skládkach. Poplatky sú podľa cementárov 10-násobne nižšie ako v Rakúsku a 12-násobne nižšie ako v Nemecku.
  • Cementárne preto alternatívne palivo z odpadu dovážajú zo zahraničia.

Ako sa využíva odpad v cementárňach:  Výroba cementu je energeticky náročná, preto sa cementárne radia k najväčším producentom CO2.

Ročne investujú milióny eur do modernizácie výrobných liniek a procesov zameraných na znižovanie environmentálnych dopadov. Vďaka týmto investíciám už dnes slovenské cementárne dosahujú podpriemerné hodnoty emisií CO2 v porovnaní s priemerom EÚ.

Jedným z riešení je čiastočná náhrada fosílnych palív alternatívnymi palivami. Tie vďaka obsahu biomasy (nerecyklovateľné zvyšky dreva, papiera či textilu) znižujú emisie CO2 v porovnaní s uhlím až o 30 – 40 %.

V procese výroby navyše zužitkujú materiálovo aj popolček zo spaľovaných alternatívnych palív, ktorý sa stane súčasťou výsledného produktu.

Za uplynulý rok zhodnotili slovenské cementárne až 353-tisíc ton alternatívnych palív vyrobených na báze vytriedeného priemyselného alebo komunálneho odpadu, čo predstavuje 61 % tepelnej energie potrebnej na výrobu slinku – medziproduktu pri výrobe cementu.

Ide síce o vyšší pomer, ako je priemer EÚ (54 %), no Slovensko má stále čo robiť, aby dobehlo susedné Rakúsko (80 %), ktoré je svetovým lídrom v tejto oblasti.

Podľa prepočtov Zväzu výrobcov cementu v SR, ak by chceli cementárne nahradiť až 80 % uhlia alternatívnym palivom, potrebovali by ho až 480-tisíc ton.

Aj preto cementári vyjadrili absolútnu podporu plánom Ministerstva životného prostredia SR zvýšiť poplatky za skládkovanie odpadu.

Takéto rozhodnutie by bolo plne v súlade s klimatickými záväzkami Slovenska, čo je maximálne 10 % skládkovania, zvýšenie

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne

Scroll to Top